Pejabat Pendaftar, UiTM

Tujuan modul dibangunkan adalah untuk memberi pendedahan, pengetahuan serta pemahaman kepada peserta berkenaan  pengurusan skim perkhidmatan di UiTM

Objektif Modul:

    1. Memberi pendedahan dan pemahaman kepada peserta berkaitan pengurusan skim perkhidmatan di UiTM
    2. Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada peserta berkaitan proses kerja pengurusan perjawatan di UiTM

Modul ini sesuai ditonton oleh:

  1. Kumpulan Pengurusan dan Profesional
  2. Kumpulan Pelaksana

Modul ini dibangunkan untuk memberi pendedahan, pengetahuan serta pemahaman secara ringkas kepada Ketua Pentadbiran, Ketua PTJ dan Ketua Skim Perkhidmatan berkenaan tatacara permohonan jawatan tetap melalui Anggaran Belanja Mengurus (ABM). 

 Modul ini sesuai ditonton oleh:

  1. Kumpulan Pengurusan dan Profesional
  2. Kumpulan Pelaksana 1
  3. Kumpulan Pelaksana 2

 Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang persoalan berkaitan proses ini, tuan/puan juga boleh terus berhubung dengan kami melalui alamat yang tertera di akhir modul ini. 

 Terima kasih